CRKBO geregistreerd, erkenning verlengd!

CRKBO geregistreerd, erkenning verlengd!

De CRKBO registratie voor ATS opleidingen is verlengd!  Het CRKBO is een kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort (beroeps)onderwijs. In april hebben wij een audit gehad waarmee wordt getoetst of wij nog aan alle eisen/voorwaarden voldoen. We zijn met vlag en wimpel door de audit heen gekomen! Dat is goed nieuws, want daardoor ontstaan er weer voordelen voor onze cursisten! ATS massageopleidingen kan met deze CRKBO registratie de cursist o.a. zekerheid en kwaliteit bieden!

CRKBO erkende massageopleiding

Inhoudsopgave

  1. Wat is het CRKBO?
  2. Wat houdt een CRKBO registratie in?
  3. BTW vrijgestelde (beroeps)opleiding

Wat is het CRKBO?

In het CRKBO register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland.

Wat houdt een CRKBO registratie in?

Als opleider hebben we elke 4 jaar een audit waarin wordt getoetst of we nog aan de voorwaarden van de kwaliteitscode voldoen. Na de 4 jaar is een nieuwe audit nodig om onze registratie bij het CRKBO te behouden. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen).

Uitgangspunten bij de audit zijn:

  • Zorgvuldigheid
  • Rechtszekerheid
  • Redelijkheid
  • Betrouwbaarheid
  • Kenbaarheid

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:
1. Organisatie
2. Docenten
3. Voorlichting
4. Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
5. Uitvoering
6. Examinering
7. Klachtenregeling

Ons instituut voldoet daarmee aan de “strenge” kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO. Alle onderdelen in de audit dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. Een voorbeeld van een audit-formulier.

BTW vrijgestelde (beroeps)opleiding

Een fijne bijkomstigheid van de registratie is dat ATS opleidingen geen BTW op de cursusprijs hoeft te berekenen.
BTW vrije Massageopleidingen
Voorbeeld:
Kosten opleiding sportmassage €1330,- excl BTW
Kosten opleiding sportmassage €1609,30 incl BTW

Dat is een verschil van ruim €279,00 euro! Dat is snel verdiend!
De geen-BTW regel is op iedere opleiding, cursus en workshop binnen ATS opleidingen geldig.

Wij hebben als opleider zijnde kosten aan de registratie, maar onze cursisten hebben veel profijt van deze BTW vrijstelling.

Reactie plaatsen
Massage Opleidingen

OPLEIDINGEN

Duur: cursusjaar van september tot april/mei

Een goede basis voor iedereen die wil leren masseren! Je kunt bijvoorbeeld een eigen praktijk opstarten. Geen vooropleiding nodig.

Massage cursussen

CURSUSSEN

Duur: maximaal 6 lessen

Wil je je massagetechnieken uitbreiden en/of je huidige kennis verbreden? Volg dan een massagecursus bij ATS massage opleidingen.

Massage workshops

WORKSHOPS

Duur: maximaal 1 lesdag

Een goede basis voor iedereen die wil leren masseren! Je kunt bijvoorbeeld een eigen praktijk opstarten. Geen vooropleiding nodig.